Asianajopalvelut Raumalta

Asianajotoimisto Sinikka Kelhä tarjoaa monipuolista lakiasioiden hoitoa luotettavasti. Toimialaamme kuuluvat niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin riita-, rikos- ja hallintoasiat.Selvitämme aina mahdollisuudet sovinnolliseen ratkaisuun ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistä. Selvitämme myös kuluriskit, sekä mahdollisuuden oikeusturvaetuun tai julkiseen oikeusapuun.Riitatilanteita on usein mahdollista välttää ennakolta suunnittelemalla ja laatimalla sopimuksia.

Hoidamme muun muassa seuraavia toimeksiantoja:

Työsuhteet

Työsopimuksiin, työsuhteisiin sekä työsuhteen päättymiseen liittyvät asiat.

Sopimukset

Sopimusten laatimiseen tai niiden sisältöön liittyvät asiat.

Vahingonkorvaukset

Vahingonkorvauksiin liittyvät asiat; vahingonkorvaus voi tulla kyseeseen rikos- tai siviiliasiassa.

Kiinteistöasiat

Kiinteistöihin ja asuntoihin liittyvät asiat, kiinteistökauppoihin liittyvät asiat, hometalot ja muut kiinteistöjen ja asuntojen virheisiin liittyvät asiat.

Asuntokauppa

Asuntokauppoihin ja asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat.

Perinnöt

Perintösuunnittelu, testamentit, perunkirjoitukset ja perinnönjaot.

Perheasiat

Perheisiin liittyvät asiat, kuten lahjakirjat, avioehdot, ositukset, avo- ja avioliittoihin liittyvät sopimukset sekä niiden päättymiseen liittyvät asiat ja omaisuuden erottelut sekä edunvalvontavaltuutukset.

Sovittelu

Sovittelu riita-asioissa ja lapsia koskevissa asioissa (Follo-menettely).

Rikosasiat

Rikosasioita ja oikeudenkäyntejä koskevat asiat.